Projekt edukacyjny

Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa, mają obowiązek udziału w projekcie edukacyjnym. W związku z tym zarówno przed dyrektorem szkoły jak i przed nauczycielami postawiono nowe zadania. Głównym zadaniem jest mobilizowanie i wsparcie uczniów w realizacji postawionego przed nimi celu, problemu, którym będą zajmowali się współpracując w grupach projektowych.

Czym jest projekt?
To zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu przy zastosowaniu różnych metod. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa przynajmniej w jednym projekcie, jest to warunek ukończenia gimnazjum.

Temat projektu?
Tematykę projektów zaprezentują uczniom wychowawcy. Mogą to być treści nauczania poszczególnych przedmiotów także tematy zaproponowane przez uczniów związane z ich zainteresowaniami.

Jakie płyną korzyści z uczestnictwa w projekcie?
Metoda projektów sprzyja osiągnięciu celów kształcenia z następujących przedmiotów: języka polskiego, chemii, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie mają poznać i zrozumieć zjawiska spotykane w otaczającym szkołę świecie, sprawnie komunikować się z innymi ludźmi i umieć wspólnie działać. Projekty przygotowują młodych ludzi do wykonywania różnych działań, które w przyszłości może zweryfikować życie osobiste, praca zawodowa lub po prostu uczestnictwo w określonej grupie społecznej.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS DRUGICH
• w bieżącym roku szkolnym udział w projektach edukacyjnych wezmą wszyscy uczniowie klas drugich
• wychowawcy klas drugich pomogą uczniom dobrać skład grup biorących udział w realizacji konkretnych projektów
• wychowawcy zapoznają uczniów z tematami zaproponowanymi przez nauczycieli różnych przedmiotów
• uczniowie klas drugich mają obowiązek uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym

Gimnazjum w Poddębicach liczy na współpracę rodziców oraz opiekunów z grupami projektowymi. Zachęcamy do inspirowania młodzieży w domach, do pomocy przy realizacji ciekawych założeń projektu, do wsparcia radą, cennymi uwagami, a także do podzielenia się wiedzą, którą każdy z Państwa posiada, aby projekty gimnazjalistów były wizytówką naszej szkoły i aby zachęcały uczniów do poznawania i odkrywania świata.

Szkolny koordynator projektu
Agnieszka Andrzejewska